Bước 1: TIẾP NHẬN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Bước 1: TIẾP NHẬN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Gặp gỡ và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về sản phẩm

Trao đổi thêm để hoàn tất yêu cầu.

bg04

Bước 2: GIA CÔNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG

Bước 2: GIA CÔNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG

buoc2

Gia công sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng

Kiểm tra các sản phẩm đạt yêu cầu của khách hàng.

BƯỚC 3: BÀN GIAO SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG

BƯỚC 3: BÀN GIAO SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG

Khách hàng kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu đã đề xuất

ban giao san pham

Xong quy trình gia công cơ khí chính xác.