Bước 2: GIA CÔNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG

Bước 2: GIA CÔNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG

buoc2

Gia công sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng

Kiểm tra các sản phẩm đạt yêu cầu của khách hàng.