BƯỚC 3: BÀN GIAO SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG

BƯỚC 3: BÀN GIAO SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG

Khách hàng kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu đã đề xuất

ban giao san pham

Xong quy trình gia công cơ khí chính xác.